Anti Spam Beleid

Stichting ACT verstuurt een automatische bevestigingsmail nadat de gebruiker zich heeft ingeschreven via de website.

Stichting ACT heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Stichting ACT zal (persoonlijke) gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.

Elke inschrijver kan zich eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Neem voor verdere vragen over het Anti Spam Beleid gerust contact met ons op.

Wat is spam?
Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid mail verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geldt voor zowel consumenten als bedrijven.)